top of page
Kind In Speech Therapy

Begeleidingstraject op maat

Soms is het wenselijk om een kind een extra steuntje in de rug te geven. Een begeleidingstraject op maat kan dan een uitkomst zijn. Tijdens het intakegesprek kijken we welke hulpvragen u heeft en op welke manier we hier aan kunnen werken. 

Voorbeelden van hulpvragen:

  • Sociale vaardigheden; zoals moeilijk vriendjes maken, pesten of gepest worden, hoe maak ik contact met andere kinderen. 

  • Faalangst/zelfvertrouwen; zoals niet naar school willen, angst om fouten te maken, pesten of gepest worden. 

  • Emotieregulatie/boosheid; zoals uit het niets boos worden, emotie wisselingen, driftbuien, lastig kunnen praten over emoties. 

  • Opvoedvragen; coaching en advisering bij lastige opvoedvraagstukken in de thuissituatie. 

 

Tijdens het begeleidingstraject wordt er spelenderwijs gewerkt aan de hulpvragen. Er wordt gewerkt met leuke en leerzame materialen die aansluiten bij de belevingswereld van uw kind. Plezier staat voorop!

 

De individuele begeleiding kan plaatsvinden in de praktijk, thuis of op school. Van iedere sessie wordt een kort verslagje geschreven zodat ouder(s) en eventuele andere betrokkenen weten waar aan gewerkt is. Eventueel worden er leuke opdrachtjes meegegeven om thuis of op school mee te oefenen.

Afhankelijk van de hulpvraag wordt een inschatting gemaakt van het aantal sessies. Gemiddeld duurt een traject tussen de 5-10 sessies, van 1,5u per week (1 uur begeleiding, 30 min uitwerking en terugkoppeling ouders). Indien de begeleiding op school of thuis plaatsvindt zal er reistijd in rekening gebracht worden.

bottom of page